top of page

Terapi

 

 

 

Mange som kommer i terapi, ønsker en type endring i livet, eller at man blir utsatt for en endring man ikke ønsker. Noen kan få en følelse av å "stå fast" i sorg, sinne, eller avmakt og det kan oppleves umulig å ta valg.

Sammen kan vi finne ut hvordan du håndterer situasjonen og hvordan det er å være deg, akkurat nå. Kanskje er dette det første steget på din vei til å få det bedre.

Ved å fordype deg i hva som skjer med deg - og mellom deg og andre, får du en mulighet til å oppdage hvordan du selv bidrar, hvordan du påvirker og påvirkes.

Denne innsikten kan gi deg verdifull informasjon.

Forandring skjer når du klarer å være den du er, ikke når du forsøker å være en du ikke er. 

Min rolle er å støtte og veilede deg i denne prosessen.

Du er varmt velkommen med det som er viktig for deg!

 

bottom of page